تاريخ نساجي اصفهان
قيمت 300,000 ريال

مولف : رجايي

ناشر : جهاد اصفهان
تاريخ نساجي اصفهان
آسيب شناسي و توانبخشي ورزشي
قيمت 100,000 ريال

مولف : ميكي بوندي

مترجم : قاسمي

ناشر : جهاد اصفهان
آسيب شناسي و توانبخشي ورزشي
مقدمه اي بر ترموديناميك مواد (ج2)
قيمت 220,000 ريال

مولف : گاسكل

مترجم : سعيدي

ناشر : جهاد صنعتي اصفهان
مقدمه اي بر ترموديناميك مواد (ج2)
مديريت انرژي
قيمت 120,000 ريال

مولف : شاهين

ناشر : جهاد اصفهان
مديريت انرژي
راهنماي عملي مديريت استرس به شيوه شناختي - رفتاري
قيمت 80,000 ريال

مولف : آنتوني - ايرونسون

مترجم : آل محمد - جوكار

ناشر : جهاداصفهان
راهنماي عملي مديريت استرس به شيوه شناختي - رفتاري
نظريه و روش شناسي تمرين 1208
قيمت 150,000 ريال

مولف : بومپا

مترجم : كردي - فرامرزي

ناشر : سمت
نظريه و روش شناسي تمرين 1208
صفحه اول
جديدترين ها
محبوبترين ها
جستجوي کالا
جستجوي مطالب
تعهدات و قوانين
تماس با ما
اخـبـار


آیا خرید اینترنتی کتاب را به خرید مستقیم از کتاب فروشی ترجیح می دهید؟
: بلی
: خیر
                    شروع به كار بخش سفارش كتب و منابع خارجي كتاب فروشي جهاد دانشگاهي اصفهان                     راه اندازي سايت کتاب فروشي اينترنتي جهاد دانشگاهي واحد اصفهان با بيش از چهارده هزار عنوان کتاب

 

 ليست بر اساس :


 افزودن به علاقه مندی
  24635     انجمن مشاوران


شابک : 0

8,000  ريال


متاسفانه موجود نيست  

 افزودن به علاقه مندی
  24633     انجمن مشاوران


شابک : 0

8,000  ريال


متاسفانه موجود نيست  

 افزودن به علاقه مندی
  24634     انجمن مشاوران


شابک : 0

8,000  ريال


متاسفانه موجود نيست  

 افزودن به علاقه مندی
  24632     انجمن مشاوران


شابک : 0

8,000  ريال


متاسفانه موجود نيست  

 افزودن به علاقه مندی
  24631     انجمن مشاوران


شابک : 0

8,000  ريال


متاسفانه موجود نيست  

 افزودن به علاقه مندی
  24630     انجمن مشاوران


شابک : 0

8,000  ريال


متاسفانه موجود نيست  

 افزودن به علاقه مندی
  24629     انجمن مشاوران


شابک : 0

8,000  ريال


متاسفانه موجود نيست  

 افزودن به علاقه مندی
  24573     انجمن مشاوران


شابک : 0

8,000  ريال


متاسفانه موجود نيست  

 افزودن به علاقه مندی
  24572     انجمن مشاوران


شابک : 0

8,000  ريال


متاسفانه موجود نيست  

 افزودن به علاقه مندی
  24571     انجمن مشاوران


شابک : 0

8,000  ريال


متاسفانه موجود نيست  

 افزودن به علاقه مندی
  24536     انجمن مشاوران


شابک : 0

8,000  ريال


متاسفانه موجود نيست  

 افزودن به علاقه مندی
  15246     آسيب شناسي و توانبخشي ورزشي


مولف : ميكي بوندي

مترجم : قاسمي

ناشر : جهاد اصفهان

شابک : 9646098121

100,000  ريال


 افزودن به علاقه مندی
  15051     تاريخ سياسي اجتماعي و مذهبي ايران


مولف : چلونگر

ناشر : جهاد اصفهان

شابک : 9646098381

80,000  ريال


 افزودن به علاقه مندی
  15563     تاريخ امامان شيعه


مولف : عباسي

ناشر : جهاداصفهان

شابک : 9646098992

75,000  ريال


 افزودن به علاقه مندی
  15052     صميميت و نقش آن در زندگي زناشويي


مولف : اعتمادي

ناشر : جهاد اصفهان

شابک : 9646098077

120,000  ريال


 افزودن به علاقه مندی
  9487     فلسفه تعليم و تربيت


مولف : نودينگز

مترجم : شواخي - انصاري - نيك نشان - محمودي

ناشر : جهاد اصفهان

شابک : 9646005089

150,000  ريال


 افزودن به علاقه مندی
  15424     كنترل مغناطيسي پلاسماي توكامك


مولف : عبدي

ناشر : جهاد اصفهان

شابک : 9646098091

80,000  ريال


 افزودن به علاقه مندی
  14975     راهنماي كامل براي پرورش كودكاني شاد و با اعتماد به نفس


مولف : برمن

مترجم : اميري

ناشر : جهاد اصفهان

شابک : 9643180239

120,000  ريال


 افزودن به علاقه مندی
  15374     نقد نقد


مولف : تزوتان تودورف

مترجم : آيتي

ناشر : جهاد اصفهان

شابک : 9646098985

100,000  ريال


 افزودن به علاقه مندی
  15245     مديريت انرژي


مولف : شاهين

ناشر : جهاد اصفهان

شابک : 9643180154

120,000  ريال


 افزودن به علاقه مندی
  15362     مداخلات گروهي در درمان و آموزش كودكان اتيسم


مولف : فرامرزي

ناشر : جهاد اصفهان

شابک : 9646098145

90,000  ريال


 افزودن به علاقه مندی
  11103     حركات اصلاحي (با رويكرد بازيهاي اصلاحي)


مولف : قاسمي

ناشر : جهاد اصفهان

شابک : 9643180000

80,000  ريال


 افزودن به علاقه مندی
  11104     مقياس هاي ارزيابي روانشناختي و روانپزشكي كودكان و نوجوانان


مولف : ورهالتس

مترجم : فرامرزي

ناشر : جهاد اصفهان

شابک : 9643180024

180,000  ريال


 افزودن به علاقه مندی
  12218     مديريت رفتار سازماني پيشرفته (رفتار سازماني بومي با تاكيد بر ديدگاه سعدي)


مولف : نصر اصفهاني

ناشر : جهاد اصفهان

شابک : 9643180062

130,000  ريال


 افزودن به علاقه مندی
  12397     مديريت قلدري در محيط كار


مولف : نصر اصفهاني

ناشر : جهاد اصفهان

شابک : 9643180079

100,000  ريال


 افزودن به علاقه مندی
  12947     فراورده هاي بيولوژيك واكسن ها


مولف : عابدي

ناشر : جهاد اصفهان

شابک : 9643180055

180,000  ريال


 افزودن به علاقه مندی
  13472     تحليل آماري


مولف : شكرچي زاده

ناشر : جهاد اصفهان

شابک : 9643180192

140,000  ريال


متاسفانه موجود نيست  

 افزودن به علاقه مندی
  13520     سلامتي و رشد اقتصادي


مولف : عمادزاده-قندهاري

ناشر : جهاد اصفهان

شابک : 9643180185

150,000  ريال


 افزودن به علاقه مندی
  13628     تاريخ نساجي اصفهان


مولف : رجايي

ناشر : جهاد اصفهان

شابک : 9643180147

300,000  ريال


متاسفانه موجود نيست  

 افزودن به علاقه مندی
  14618     درهم تنيدگيهاي كوانتومي


مولف : آكسل

مترجم : ذوفقاري

ناشر : جهاد اصفهان

شابک : 9643180260

95,000  ريال


متاسفانه موجود نيست  

www.jahadbookshop.ir

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت براي جهاد دانشگاهي واحد اصفهان محفوظ است.

فروشگاه ساز اصفهان هاست

CopyRight : 2004 - 2017